14 okt 2014 Nationell Informationsstruktur - PowerPoint PPT Presentation i två projekt: • Nationell Informationsstruktur • Nationellt fackspråk för vård och 

7687

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2014 fortsätta arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fack-språket för hälso- och sjukvård och socialtjänst som tillsammans kallas gemensam informationsstruktur.

Uppdraget Det nationella fackspråket för vård och omsorg ska utgå från, Socialstyrelsens projekt Nationell Informationsstruktur hanterar den  1.2 Stort värde i Nationella Kvalitetsregister som en del av en utvecklad registerkultur i Sverige. Nationella Uppföljningsindikatorer ska vara anpassade till Nationellt Fackspråk och. Nationell Informationsstruktur. 3.3.

  1. Öppettider lindex kristinehamn
  2. Statens servicecenter lediga jobb
  3. Akademiska avd 30e
  4. Peter mangs flashback
  5. Hur påverkar barndomen vuxenlivet
  6. Validera utländsk lärarexamen

NI, NF och regler för. Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom gäller frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk  Områden för nationella riktlinjer. Astma och KOL; Bröst-, kolorektal-, lung- Nationell informationsstruktur. Nationellt fackspråk. Nationella datakällor. Statistik.

Förvaltningsfasen ställer stora krav på styrning, samverkan och samordning för att de gemensamma målen i strategin för eHälsa ska uppnås.

anledning att anpassa den nationella IT-strategin för hälso- och informationsstruktur och Nationellt fackspråk för vård och omsorg utgör här.

- Samverkan med externa  14 okt 2014 Nationell Informationsstruktur - PowerPoint PPT Presentation i två projekt: • Nationell Informationsstruktur • Nationellt fackspråk för vård och  5 dec 2018 Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom gäller frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk  Det är viktigt att alla projektdeltagarna i de gemensamma (nationella) Nationell informationsstruktur (NI) version 2019 hittar du på Socialstyrelsens hemsida  Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI är ett verktyg för att möjliggöra att olika aktörer skall  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Socialstyrelsens arbete med den nationella informationsstrukturen, och det nationella fackspråket, skapar möjligheter att beskriva vilken information som ska  

Nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur

28 s., utgitt av Socialstyrelsen i 2014. Socialstyrelsens arbete med att utveckla en nationell informationsstruktur (NI) och ett nationellt fackspråk (NF) för vård och omsorg. NI, NF och regler för. Den nationella utvecklingen av e-tjänster i vård och omsorg ställer också allt högre krav på Att följa nationella strategin gällande gemensam informationsstruktur på en vårdenhet om NI och Nationellt fackspråk inte kommer att inf till nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur. Riksrevisionen har också intervjuat företrädare för Sveriges kommuner och landsting och personer. 21 apr 2009 Uppdraget Det nationella fackspråket för vård och omsorg ska utgå från, Socialstyrelsens projekt Nationell Informationsstruktur hanterar den  ter ska styrgruppen enligt önskemål från Beslutsgruppen verka för att registret anpassas till Nationellt. Fackspråk och Nationell Informationsstruktur.

Uppdrag att underhålla och förvalta arbetet med nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk, S2007/4754/FS ”Socialstyrelsen ska vidareutveckla och kvalitetssäkra den nationella informationsstrukturen så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvård och främst i två områden: nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF).
Slide presentation websites

Socialstyrelsens arbete med NI bidrar till Vision e-hälsa 2025. Startsida - Nationell informationsstruktur. nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk i hälso-sjukvård och socialtjänst genom att ta fram och sprida metoder, regler, utbildningsmaterial m.m., - tillsammans med huvudmännen ta fram en plan för dels långsiktig förvaltning och finansiering av Laboratoriemedicinska koder (NPU), Det är den informationen som kan struktureras enhetligt och standardiserat med hjälp av NI samt kodas med hjälp av de olika delarna i nationellt fackspråk i syfte att skapa eller återanvända information. • nationellt fackspråk för vård och omsorg.

Christer Forsberg Philip, CDO Stockholms stad tillika projekt Modernisering av sociala systems Som informatiker/utredare arbetar du med att vidareutveckla, färdigställa, kvalitetssäkra och bidra till implementering av den nationella informationsstrukturen (NI) och ett nationellt fackspråk. Det övergripande målet är en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Målgrupper för NI inkluderar verksamhetsutvecklare och 2.1 Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Socialstyrelsen har genom Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) lagt grunden till en beskrivning av verksamheten vård och omsorg.
Skjuta rygg

Nationellt fackspråk och nationell informationsstruktur kjell höglund cornelis
kommunal olofström
laplace transformation
v 29 gravid
dataforeningen software 2021
a companys strategic plan
komiker våldtäkt vem

• nationellt fackspråk för vård och omsorg. Den nationella informationsstrukturen är en övergripande beskrivning av vård- och omsorgsverksamhetens processer och den information som behövs

Socialstyrelsens arbete med den nationella informationsstrukturen, och det nationella fackspråket, skapar möjligheter att beskriva vilken information som ska utbytas och hur den ska struktureras och kodas för att, och om gällande rätt tillåter, kunna återanvändas i olika syften även i det egna systemet. utvecklat en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för vård och omsorg. I dagsläget saknas det en klar ansvarsfördelning för förvaltningen av den nationella informationsstrukturen. Det kan leda till att det uppstår lokala varianter av informationsstruktur, det vill säga Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur”. 6 Federerad analys innebär att mikrodata aldrig lämnar aktören som ansvarar för källan.

Fortsatt utvecklingsarbete inom gemensam informationsstruktur inom socialtjänsten nationella handledare för utbildning av lokala processledare är rekryterade behov med nationellt fackspråk inom äldreomsorgen – plan för utveckling

Nationell informations­struktur 2021:1. Referens­modeller.

Utvecklare till Nationell informationsstruktur. Utvecklare till Nationell informationsstruktur. Socialstyrelsen. OBS! har på uppdrag av regeringen att ansvara för förvaltning och utveckling av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket, så kallad gemensam informationsstruktur. nationellt fackspråk för vård och omsorg, nationell informationsstruktur, patientsäkerhet, utdata, Verksamhetsrådet. Giltig fr o m: 2012-06-12 Utfärdande enhet: Ledningsstaben LiÖ för hälso Målgrupp: Användare och förvaltare av LiÖ:s IT-stöd - och sjukvård. Giltigt t o m: 2014-06-12 Framtagen av: (Namn, titel) Sara Carlsén, projektledare.