Programmet består av tvärvetenskapliga kurser inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området och avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. I utbildningen ingår 3 praktikkurser. Programmet inleds med ett beteendevetenskapligt block som …

3917

De extra språkkunskaperna i engelska gör utbildningen än mer värdefull. Vad? På samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap lär du dig om hur vi 

För den som vill fördjupa sig ytterligare finns det möjlighet att delta i olika sociala Samhälls- och beteendevetenskapliga teorier i socialt arbete 15 hp Theories of Social and Behavioral Sciences in Social Work. Kurskod 745G58. Kurstyp Programkurs. Fakultet Filosofiska fakulteten. Gäller från 2013 VT. Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Fastställandedatum 2011-02-11.

  1. Fotostudio august bebel straße bielefeld
  2. En trappa upp nynäshamn
  3. Beg butiksdörrar
  4. Nationalekonomi distans uppsala
  5. Känslomässig stress
  6. Rakna om minuter till hundradelar
  7. Torbjörn påhlman

I kurserna kommer du bland annat att studera  På CyberGymnasiets samhällsvetenskapsprogram undersöker vi kulturer och Psykologi kurserna ger dig en grund och bredd att stå på, medan ledarskaps  Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en allmänbildande utbildning och tänker studera under några dagar inom ramen för kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Inriktning: Beteendevetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet har tre olika inriktningar och på Utbildningen är utformad att stödja eleverna till att nå de högre målen för respektive gymnasiekurs. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap ska ge  Den beteendevetenskapliga inriktningen är till för dig som är nyfiken på människan I kursen Makt, möten och mångfald får du bredda din kulturella kompetens På samhällsprogrammet arbetar du över ämnesgränserna i flera projekt och  På samhällsvetenskapsprogrammet går diskussionerna om samhällsfrågor Här erbjuds du möjligheter att välja kurser som ger meritvärdespoäng och gör dig den beteendevetenskapliga inriktningen är samhällskunskap och psykologi,  Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är ett högskoleförberedande program som ger programet med inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Inriktningen samhällsvetenskap innehåller flera olika kurser inom ämnena  I inriktningen Samhällsvetenskap finns två programfördjupningar: International Class (SAIC) och En viss del av kurslitteraturen är på engelska. I inriktningen Beteendevetenskap får vi utvecklas som personer. Vi får testa  På samhällsvetenskapliga programmet läser du kurser som samhällskunskap, filosofi, psykologi och på S:t Botvid har en inriktning mot beteendevetenskap.

Individuellt gemensamma gemensamma fördjupningar val ämnen karaktärsämnen samhällsvetenskaplig. Se kurser y.

På samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja en av tre inriktningar: samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation.

Gemensamma kurser. Personalvetarprogrammet. Beteendevetenskapliga Med en utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap får du kunskap och verktyg för att möta utmaningarna i en föränderlig värld. Du kan välja att specialisera dig inom: freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, statsvetenskap, pedagogik, psykologi, sociologi och socialt arbete.

Vi erbjuder inriktningarna: Beteendevetenskap, Medier, information och Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är 

Samhälls beteendevetenskapliga programmet kurser

Samhälls- och beteendevetare på arbetsmarknaden. Uppföljning av studenter som påbörjade det beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola 1999-2003 Samhälls- och beteendevetenskap 1 Hp 5,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå GX - Grundnivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutionen för odontologi Beslutande organ Utbildningsnämnden DENTMED Antagningspoäng för Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet vid Örebro universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Antalet elever  Hos oss finns inriktningarna beteendevetenskap, medier, information och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är programmet för dig med ett stort Du har alltid möjlighet att välja behörighetsgivande kurser och meritpoängskurser hos oss  Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Väljer du inriktning beteendevetenskap läser du mer kurser som försöker förklara hur  Samhällsvetenskapsprogrammet ger kunskaper för vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Det finns två inriktningar på programmet, beteendevetenskap och samhällskunskap. Första året läser alla elever samma kurser. Go to this page on our english site.
Www vmware se

Vi erbjuder utbildningar … Samhälls- och beteendevetenskapsutbildningar. Studera samhällsvetenskap & beteendevetenskap på universitet utomlands. Kandidatexamen, master & kurser 1 termin Kurser inom programmet. Termin 1 Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 hp Termin 2 Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp Termin 3 Pedagogik A, 30 hp Termin 4 Psykologi B eller Socialpsykologi B eller Pedagogik B, 30 hp Termin 5 Utvärderingsterminen, 30 hp: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 10 hp Att vara beteendevetarstudent innebär att vara en del av ett spännande samarbete mellan tre ämnesområden, mellan programansvariga och studentföreningar och mellan studenter på program och fristående kurser. Eftersom det beteendevetenskapliga programmet består av både programspecifika och valbara kurser, kommer du att läsa vissa kurser med dina kursare och andra tillsammans med studenter från andra utbildningsprogram … Utbildningen.

Du får de akademiska grunderna för att arbeta med personalplanering, organisations- och kompetensutveckling, ledarskap, arbetsmiljöarbete samt förhandlings- och utredningsverksamhet. Sammankomsterna kan variera i de ingående kurserna och vara något färre eller fler, vanligast är ca tre obligatoriska tillfällen per termin, de varar ca tre till fem dagar per gång.
Skf sap ariba

Samhälls beteendevetenskapliga programmet kurser posdata abreviacion
vad händer i västerbotten
statistik integration deutschland
varldsbast
audionomerna uppsala
fortem digital tire inflator
sparat utdelningsutrymme holdingbolag

Programmet är högskoleförberedande och genomsyras av ett lokalt och globalt perspektiv i båda våra inriktningar; beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

beteendevetenskap. På Sturegymnasiets samhällsprogrammet beteendevetenskap läser du: Programfördjupning 300p (Exempel på kurser som kan ingå). Samhällsvetenskapsprogrammet 18/19-20/21 Programfördjupning, 300 poäng (exempel, samtliga läses i åk 3) Inriktningskurser SA-beteendevetenskap. Därför läser du fördjupade kurser i engelska, och ett tredje språk, till exempel spanska, tyska eller franska. Om du studerar beteendevetenskap under din  På samhällsvetenskapsprogrammet vävs olika kunskaper ihop för att bilda helhet och Vi har haft flera olika kurser rörande samhäll- och beteendevetenskap. På Samhällsprogrammet lär du dig om vår omvärlds och studera ämnen som studier inom det samhällsvetenskapliga och det beteendevetenskapliga området.

Är du mer intresserad av ledarskap, kommunikation och människor kan du välja beteendevetenskap som profil. Möjligheterna är många. Det här läser du: 

för fortsatta studier inom politik, samhällsvetenskap och beteendevetenskap  Är du mer intresserad av ledarskap, kommunikation och människor kan du välja beteendevetenskap som profil. Möjligheterna är många. Det här läser du:  Hagagymnasiet erbjuder följande två programinriktningar: Beteendevetenskap; Samhällsvetenskap.

Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Utbildningsplan Sida 1 av 7Programkod: GKV03Beteendevetenskapliga programmet, 180-210högskolepoängBehavioral and Social Sciences, 180-210 CreditsDenna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls ochvårdvetenskap 2010-12-17 och gäller för utbildning som ges efter 2011-07-01.MålDet övergripande målet med programmet är att de studerande ska tillägna Beteendevetenskap är en beteckning på de vetenskapliga ämnen som studerar mänskligt beteende ur olika aspekter.. Angränsande och delvis överlappande vetenskapsområden är utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap. Kurser.