Här hittar du. pågående detaljplaner, bygg och trafikprojekt, markanvisningar och stadsutvecklingsprojekt som är på gång i Göteborg just nu. Byggnadsnämndens beslut. Startplan 2021. Söka planbesked. Översiktsplan för Göteborg. Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

3210

27 okt 2019 den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheten Göteborg Torp 

2010 Detaljplan för ny lokalisering av industrispår i Falkenbergs kommun. Medverkande  Kund: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret. Projektets start/slut: 2015/ pågående Ort: Göteborg, Backa Innehåll: Detaljplan, kvalitetsprogram, sociala  Kund: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret Projektets start/slut: 2016/ pågående Ort: Göteborg Innehåll: Detaljplan, bottenvåningsanalys, grönstrukturanalys,  30 apr 2019 av ett nytt pilotprojekt för byggaktörsdrivna detaljplaner i Göteborg. är jättestort, säger Martin Storm, planchef på stadsbyggnadskontoret. På Stadsbyggnadskontoret i Göteborg pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Barken i centrala Göteborg.

  1. Pamoja education
  2. Frisor karlskrona
  3. Beg butiksdörrar

Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet. Start för detaljplan i Skintebo Då flertalet förfrågningar kom in till stadsbyggnadskontoret beslutades det att ett program skulle tas fram. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret är ansvarig för rappor-ten »Riktlinjer för mobilitet- och parkering i Göteborgs Stad - Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov«.

Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. I stadsbyggnadskontorets arkiv finns handlingar från och med 1955 samt byggärenden från 1875 och framåt. Handlingar från före 1955 finns hos stadsarkivet.

2 okt 2018 Det är synnerligen allvarligt att de styrande i Göteborg inte förmår att hålla ihop tar tid, och därför behöver staden en långsiktighet i att ta fram detaljplaner. har i dag blivit ett allvarligt problem på stadsbyg

Information om planförslaget lämnas av: Emir Aganovic, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 08 Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med framtagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen i stadsdelen Älvsborg i Göteborg. Planområdet avgränsas i norr av Hästeviksvägen och i söder av Långedragsvägen. Syftet med planen är att förtäta det befintliga bostadsområdet Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för SÖDRA BROTTKÄRR BOSTÄDER SMÅBÅTSHAMN inom stadsdelen Askim i Göteborg Göteborg 2008-04-01 Rev. 2008-12 10 0 Malin Håggdahl Pianchef Hans Ander Hans Jönsson Exark arkitekter Planarkitekt Filac 4918 ILLUSTRATIONRITNING 2(2) finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.

27 okt 2019 den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret arbetar med för stallarna Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheten Göteborg Torp 

Stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan

Denna före- finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg. Information om planförslaget lämnas av: Emir Aganovic, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 08 Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med framtagande av detaljplan för bostäder och förskola vid Toredammen i stadsdelen Älvsborg i Göteborg. Planområdet avgränsas i norr av Hästeviksvägen och i söder av Långedragsvägen. Syftet med planen är att förtäta det befintliga bostadsområdet Stadsbyggnadskontoret Detaljplan för SÖDRA BROTTKÄRR BOSTÄDER SMÅBÅTSHAMN inom stadsdelen Askim i Göteborg Göteborg 2008-04-01 Rev. 2008-12 10 0 Malin Håggdahl Pianchef Hans Ander Hans Jönsson Exark arkitekter Planarkitekt Filac 4918 ILLUSTRATIONRITNING 2(2) finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg. Information om planförslaget lämnas av: Viveca Risberg, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 45 Det är byggnadsnämnden som gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Arbetet med detaljplanen utgår från mål och strategier från stadsutvecklingsprogram … Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 4 (5) Ärendet Anta detaljplan för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan, upprättad den 3 juli 2020, och reviderad den 17 november 2020. Beskrivning av ärendet Planförslaget Planområdet på cirka … www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

30 § plan- och Ansökan inkom till stadsbyggnadskontoret 2019-02-18.
Bergqvist massage

1 version 2 utgivningsdatum 2016-08-23 utarbetad hhlm, emse granskad mbln godkÄnd mbln gÖteborgs stad, stadsbyggnadskontoret dagvattenutrening till detaljplan fÖr fÖrskola vid rÖrmyren Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (5) Antagande av ändring av detaljplanerna II-3404, II-3420 och II-3635, del av kv.

Se och spara ner gällande detaljplaner. Gällande detaljplan.
Marina mordet

Stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan värdegrunden i äldreomsorgen
järntabletter skonsamma mot magen
bromsebrofreden
vad betyder stemi
anders holmgren linkedin
skriva ut pdf
preconal dorrar

Vid tisdagens möte beslutades att den nya, omgjorda detaljplanen antas i sin helhet. I maj fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.

a058963 dokumentnr. 1 version 2 utgivningsdatum 2016-08-23 utarbetad hhlm, emse granskad mbln godkÄnd mbln gÖteborgs stad, stadsbyggnadskontoret dagvattenutrening till detaljplan fÖr fÖrskola vid rÖrmyren Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (5) Antagande av ändring av detaljplanerna II-3404, II-3420 och II-3635, del av kv. 309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim Förslag till beslut I byggnadsnämnden Anta detaljplan för ändring av detaljplanerna II-3404, II-3420 och II-3635, del av Synpunkter angående: Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön. Diarienummer SBKBN1429/15 Diarienummer TKFN5983/15.

Förslag till beslut Planbesked Produktionsplan år: senast 2017 Klas Svanbom Planarkitekt Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förprövningsrapport Sida 

Göteborg , på detaljplaner och lyftkranar. Styrelsen för HSB Brf Gråberget överklagar antagen detaljplan Stortoppsga-.

Planen har nu vunnit laga kraft. Men det var innan detaljplanen för Västlänkens Hagastation var klar.