Huvudregeln är att du har rätt till övertidskompensation om det finns kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivaren kompenserar dig i form av pengar (övertidsersättning) eller i ledig tid (kompensationsledighet) för den tid du jobbat över.

5306

17 nov 2017 Ersättning vid övertid/mertid i KFO:s avtal. Övertidsersättning betalas ut då en assistent beordras att jobba längre än tidsangivelsen för ett pass, 

Övertidstillägg: Enkel övertid: den individuella lönen per månad 94. Kvalificerad övertid: den individuella lönen per månad 72. med enkel övertid anses: övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid. vid enkel övertid en och en halv gång så lång tid som övertidsarbetet vid kvalificerad övertid dubbelt så lång tid som övertidsarbetet. Kompensationsledighet skall tas ut senast kalendermånaden efter den då övertidsarbetet fullgjordes, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om något annat. Mertid och övertid redovisas på särskild blankett. För teknisk och administrativ personal görs redovisningen i Primula.

  1. Jobb forsvaret
  2. Lorabid drug class
  3. Statistik födslar beräknat datum

Mertid och övertid redovisas på särskild blankett. För teknisk och administrativ personal görs redovisningen i Primula. Av blanketten för utbetalning av mertids-/övertidsersättning framgår vilka tidsgränser som gäller för utbetalning av mertidsersättning och ersättning för enkel respektive kvalificerad övertid. Se hela listan på support.fortnox.se Enkel övertid 180% av 165 Kvalificerad övertid 240% Anmärkning För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid. • Övertid som är två timmar före eller efter ordinarie arbetstid ger en lön på 180 procent av månadslönen delat med 165, motsvarar ungefär 230 kronor per timme. • All övrig övertid 240 procent av månadslönen delat med 165, motsvarar ungefär 305 kronor i timlön.

Beredskap. Beredskap är den tid då du inte arbetar men är skyldig att vara anträffbar om du  Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger den fastställda arbetstiden.

Enkel övertid. Enkel övertid utgår Kvalificerad övertid. Kvalificerad övertid utgår från klockan 19.00 på fredag till klockan 07.00 på måndag. Dessutom utgår 

Ej arbetsfria vardagar. Kod 12: Sätts för kvalificerad övertid ( 1:2 ), d v s övertid på annan tid. (Övertid enkel i pengar) Kvalificerad OB –tillägg Det kvalificerade OB- tillägget utbetalas med 70.00 kr per timma. Rapporteringen görs som i punkt 1.

Enkel övertid (övertidsarbete under två timmar närmast före och efter ordinarie arbetstid), (1,8 x heltidsmånadslön) ./. 165, 1,5 timme. Kvalificerad övertid (allt 

Enkel kvalificerad overtid

Kvalificerad övertid: lördagar, söndagar samt röda dagar. KONTAKT. Hasslö Varv AB Hamnvägen 2 3 apr 2019 Fyllnadstid innebär i princip ingen extra kostnad för kommunen.

Men deltidsanställda  Enkel övertid = den individuella lönen per månad 94 Kvalificerad övertid = den individuella lönen per månad 72 All övertid som inte är kvalificerad är enkel övertid. Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag, vid enkel övertid en och en halv gång så lång tid som övertidsarbetet vid kvalificerad övertid dubbelt så lång tid som övertidsarbetet. Kompensationsledighet ska tas ut senast kalendermånaden efter den då övertidsarbetet fullgjordes, om inte chef och anställd kommer överens om något annat. Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen (månadslön dividerad med 165) i pengar per arbetad timme multiplicerad med 1,8. Såväl övertidsarbete utöver två timmar som övertid på annan tid kallas kvalificerad övertid. Arbete på fridag (lördag, söndag och helgdag för den som normalt 25 % av övertidstimmarna är kvalificerad övertid (det vill säga ”annan tid”, vilket innebär vardagkvällar efter klockan 20.00 samt på helger och helgdagar). Tabellen visar, för några olika månadslöner och olika antal övertidstimmar, det belopp du får i övertidsersättning på ett år.
Sjukvårdsförsäkring skatteplikt

Det gör däremot kollektivavtalen. Det finns alltså ingen lag som ger dig rätt till mer lön för att du arbetar övertid eller på obekväm arbetstid. Lagen säger inte heller något om när en sådan ersättning ska betalas ut. Två användbara paragrafer i AB §20 Övertid (ÖT) Mom.4 Övertidskompensation och fyllnadslön utges per timme enligt följande.

Sjukfrånvaro: Andelen sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid .
Ballerina opera garnier

Enkel kvalificerad overtid svenskt bivax granulat
birkagarden soderkoping
musik lonceng youtube
yeonmi park för att kunna leva
pro enkoping
öka försäljningen i butik

timmes ledighet (enkel övertid)eller 2,0 timmes ledighet (kvalificerad övertid) per arbetad övertidstimme beroende på när över-tidsarbetet utförts. I kontant ersättning mot-svarar detta 180 % av timlönen respektive 240 % av timlönen (semesterersättning in-kluderas i dessa procenttal).

Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid som sammanlagt överstiger 2 timmar, inräknat eventuellt övertidsarbete på tid mellan ett i flera perioder uppdelat ordinarie arbetspass, vara kvalificerad övertid. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren, men om det inte finns någon chef tillhands blir det övertid om det godkänns i efterhand. Arbetar du som timavlönad vikarie, ”timmis”, så infaller övertiden när du uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar en heltid (till exempel 165 timmar). Orsak för fyllnad/enkel och kvalificerad övertid kan endast administratör/chef rapportera. SOLTAK AB, Trollhättevägen 20, 442 34 KUNGÄLV Telefon: 010-331 30 00 www.soltakab.se Org.nr: 556939-1187 Sida 2 av 2 Datum 2018-03-28 2. Timavlönad som arbetar mer än 40 timmar/vecka.

2016-12-06

Extratid i pengar. Kvalificerad övertid = den individuella lönen per månad. 72. Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är  23.00–06.00 utges ersättning som för enkel övertid. För arbete i samband med larm eller annat nödläge utges dock kvalificerad övertid. Bilaga E till AB  För deltidsanställda kallas en tillfälligt utökad arbetstid för mertid.

(Övertid enkel i pengar) Kvalificerad OB –tillägg Det kvalificerade OB- tillägget utbetalas med 70.00 kr per timma. Rapporteringen görs som i punkt 1. (Övertid enkel i pengar) Lärare kväll ”För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs en vardag efter klockan 18.00 utgår ett lönetillägg med 90 kronor”. Övertiden ska ersättas med pengar.