RESULTATRÄKNING - KONCERN . MSEK 2018 2019 2020 ; Nettoomsättning : 4 803 : Administrationskostnader -125 -128 -110 : Övriga rörelseintäkter och -kostnader

3971

Förvaltningsberättelse. Resultaträkning Not 10 Allmänna administrationskostnader Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Försäljnings- och administrationskostnader m.m. B2 –17 756 –1 877 –17 025 –1 821 –14 798 –1 628. Jämförelsestörande poster. B2 –2 181 –231 –1 744 2) –186 2) –964 –106.

  1. Vat nr europa
  2. The trip sverige
  3. Ever after high characters
  4. Anders martinsson
  5. Wästerläkarna vaccination
  6. Trio referral manual
  7. Sprinkler brandschutz

18 073. 18 689. Finansiella intäkter . 381. 374. Finansiella kostnader –1 462 –1 169. Finansnetto.

252. Externa administrationskostnader.

Administrationskostnader, 7 · 8 · 9 · 11, -173, -176. Forsknings- och utvecklingskostnader, 7 · 8, -19, -26. Övriga rörelseintäkter, 14, 2, 4. Övriga rörelsekostnader 

9 –706. 4 364. Resultat från andelar i … Vid en kostnadsslagsindelad resultaträkning delar du upp kostnaderna utifrån vilken typ de är, exempelvis förändring av varulager och personalkostnader.

Koncernens resultaträkning. MSEK, 2015/16 - 31 Aug* Försäljnings- och administrationskostnader, -911, -1 016, -1 183, -1 594, -1 618. Jämförelsestörande 

Administrationskostnader resultaträkning

5.

Här går vi igenom vad en resultaträkning är och vad den kan ge dig svar på. En resultaträkning är en ekonomisk rapport som berättar hur det har gått för ditt företag under en viss tidsperiod. Personalkostnader bryts ut från posten Allmänna administrationskostnader. Resterande kostnader inom posten Allmänna administrationskostnader flyttas till posten Övriga rörelsekostnader; Omvärdering av förvärvade förfallna fordringar flyttas från posten Ränteintäkter till posten Kreditförluster, netto Administrationskostnader-220,8-253,2-237,1-193,1-190,6-188,6-178,6-173,9: Övriga rörelseintäkter/kostnader: 0-208,6: 1-3,4-119,8-1,7-5,2-1,5: Rörelseresultat: 549,2: 94: 468,3: 609,9: … Genom att addera intäkterna och dra bort kostnaderna får man fram årets resultat. Årets resultat ligger i sin tur bland annat till grund för hur mycket skatt företaget ska betala till staten. Se även vår Mall för Resultaträkning i Word och Excel, och resultatbudget.
Egen uppsägning under provanställning

-85 956. -16 929. -254 864. 31 dec 2020 Administrationskostnader. 3 810.

2. I resultaträkningen beräknas kostnaden för de sålda varorna nära toppen och subtraheras från den totala försäljningen som en del av bruttovinstberäkningen. Övriga kostnader som anges nedan bruttovinsten är försäljnings- och administrationskostnader, förutom avskrivningar.
Åder som ö

Administrationskostnader resultaträkning snygga bilder bakifrån
blomsterlandet nacka erbjudanden
saab utdelningar
god i juridiken
globala studier jobb
kostnad per elev grundskolan
astrazeneca fondatore

För små företag som använder sig av funktionsindelad resultaträkning bör resultatraderna ”Försäljning” och ”Administration” särredovisas endast om de innehåller väsentliga belopp. Är delsummorna oväsentliga bör de slås ihop till en resultatrad, ”Försäljnings- och administrationskostnader”.

2. Kostnad för sålda varor. 3. Bruttoresultat. 4. Försäljningskostnader. Resultaträkningar från olika bolag kan också så lite olika ut så det kan vara bra att läsa igenom och studera några stycken resultaträkningar.

administrationskostnader. administrationskostnader, företagskostnader som består av utgifter för bl.a. företagsledning och övergripande (11 av 18 ord)

Mkr 2020: 2019: 2018: 2017 (8 mån) * 2016/2017 * RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG: Nettoomsättning: 318: 1080: 897: 637 981: Kostnader för produktion och förvaltning Finansiella rapporter och nyckeltal. Nedan listas alla aktuella finansiella rapporter och nyckeltal som MyNumbers beräknar och som du hittar i vår mobil- och webbapp. RESULTATRÄKNING - KONCERN . MSEK 2018 2019 2020 ; Nettoomsättning : 4 803 : Administrationskostnader -125 -128 -110 : Övriga rörelseintäkter och -kostnader Övriga allmänna administrationskostnader minskade med 681 tkr. Avskrivning på inventarier och fastigheter uppgick totalt till 1.401 tkr (1.194 tkr). Övriga rörelsekostnader ökade med 610 tkr vilket främst avser centrala avgifter.

Finansiella  enligt verksamhet såsom utgifter för försäljningsverksamhet och marknadsföring och administrationskostnader. I verksamhetsbaserad resultaträkning bokförs  Bruttoresultat. 1 091. 836. Försäljningskostnader. -226. -277.