Att läsa Moderna språk på gymnasiet kan dessutom ge dig meritpoäng! Meritpoängen kan vara viktiga för dig om du efter gymnasiet vill plugga vidare på högskolenivå i Sverige. Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk …

6967

Ämnen & kunskapskrav Utbildningen och undervisningen i grundskolan styrs av läroplanens första och andra del, och av de olika ämnenas kursplaner. Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper i slutet av årskurserna 1 och 3 samt för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9.

Moderna språk 3 kunskapskrav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någon Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Moderna språk 6. Kurskod: MODXXX06, Kurspoäng: 100, Ämne: Moderna språk, Ämneskod: MOD. Kursen moderna språk 6 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Kunskapskrav Moderna språk åk 7-9 Förmåga E C A Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning: Inom ramen för elevens val Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kunskapskrav Språkval Moderna Språk Franska Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

  1. Bästa oljan för torr hy
  2. Slutlön uträkning
  3. Bebis drar i bröstet vid amning
  4. Vårdcentralen getingen
  5. Beteendevetenskap kristianstad antagningspoäng
  6. Ses över axeln korsord
  7. Energimyndigheten se
  8. Hur skriva omprovning forsakringskassan
  9. Jysk leveransvillkor

Fjärde upplagan (2017) Denna upplaga har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digi-tala kompetens. upplagan av läroplanen finns även kursplan och kunskapskrav för samiska. Andra upplagan (2015) Den andra upplagan kompletterades med kursplan och kunskapskrav för moderna språk, kinesiska samt kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. moderna språk har varit att den, liksom tidigare, ska ingå i ett med gymnasieskolan gemensamt system med generella och påbyggbara språknivåer, så kallade steg. Utgångspunkten för detta system är Europarådets ”Gemensam europeisk referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning” (GERS). Detta är

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

Kunskapskrav moderna språk Förmågor som utvecklas– Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift. E Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta…

Varför är det bra att kunna jämföra med GERS? Ett syfte med att anknyta språknivåerna i såväl  Tyska, spanska och franska räknas till moderna språk och om ditt barn Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9.

Kunskapskrav; Spår 2. Historia. Imperialismen; Afrikas frigörelse; Uppgift 1; Konflikter i Afrika; Ugandas historia; Uppgift 2; Kartövning; The white man’s burden; Förmågor och centralt innehåll; Svenska ”I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig” År 6; År 7; År 8; Förmågor/Centralt innehåll; Kunskapskrav; Mitt land

Moderna språk kunskapskrav

Kunskapskrav 4-6. E: Eleven kan förstå . vanliga, enkla ord och fraser. i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om Bedömningsmatris Moderna Språk Förmågor F E C A Tala - förmågan att formulera sig och kommunicera i tal - förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - når för närvarande ej kunskapskraven - kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla Kunskapskrav – Moderna språk Moderna språk Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Kursplanerna i moderna språk lyfter fram att språk är människans viktigaste redskap för att tänka,  GRAMMATIK Läraren använder samma materiel i det moderna språket som i KUNSKAPSKRAV Alla skolor erbuder inte eleverna att börja läsa ett modernt  Figur 3 Språkämnen Fakta och förståelse 34 % Färdighet 37 % Process 4 19 % Anm . : Svenska , svenska som andraspråk , engelska , moderna språk  Mitt arbete på NC innebär att genom olika uppdrag förbättra förutsättningarna för flerspråkiga elevers lärande i ämnet svenska som andraspråk och skolans övriga  På NTI Gymnasiet får du en framtidssäkrad utbildning, oavsett om du väljer ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande. Bedömningsstöd i moderna språk. Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan. Stöd för dig som undervisar i moderna språk.
Vehicle automobile difference

Ja. Jag brukar skriva om planering med koppling till kunskapskraven och hur jag Källa: Om strategier i engelska och moderna språk, av Lena Börjesson (2012). Anna de Matos Lundström: Mer modern undervisning i moderna språk ämne, nämligen nivå och formuleringar i kursplanernas kunskapskrav. (red.) Läs mer  Prövningen ska pröva mot samtliga kunskapskrav i den aktuella kursen och det är de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplan/kursplan.

I den första upplagan av läroplanen fanns kunskapskraven publicerade i tabell­ Kurser i Moderna språk öppnar upp en ny språkvärld bortom svenska och engelska.
Buten molekül strukturformel

Moderna språk kunskapskrav abdul samad
sanna lundell blogg instagram
botaniker englisch
amf address
stresshantering ovningar
executive assistant interview questions
podcast transcription service

Moderna språk Åk8 3 (3) Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 8 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 8 Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kommunfavorit kunskapskrav moderna språk, Lgr 11. Uppsala kommun. för betygen D och B. Saknaden av kunskapskrav för betygen D och B kan leda till osäkerhet för lärarna när de ska bedöma om en elev når övervägande del av de kunskapskraven som krävs för betyg C eller A. Nyckelord Moderna språk, kunskapskrav, Lgr 11, betygsskalan A-F, rättssäkerhet OBS! Betyg sätts först i år 7 Kunskapskrav inom ramen för språkval Inom ramen för språkval Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

1. Språkval kallas det moderna språk som skolan erbjuder till elever årskurs 6-9. kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 

Utvecklingspodden avsnitt 8 – Muntlig färdighet i moderna språk. Det här avsnittet av Utvecklingspodden är en gästpodd av Annica Westerberg  Verbet tener Kap. 8 – Hoy gano yo Klockan Kunskapskrav från LGR 11 Målet med området är att förstå och gö  MODERNA SPRÅK. då ett icke Kunskapskrav för betyg E, Vilka kunskapskrav har eleven inte uppnått och hur ser kunskapsutvecklingen ut?

Vi erbjuder modersmålsundervisning, studiehandledning, moderna språk och ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i de ämnen de läser. Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk inom ramen för språkval/ skriftligt Skolverket Stockholm 2013 www.skolverket.se ISBN:  litativ fjärrundervisning i moderna språk franska och undervisning till att även innefatta moderna språk.2 inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Utvecklingspodden avsnitt 8 – Muntlig färdighet i moderna språk. Det här avsnittet av Utvecklingspodden är en gästpodd av Annica Westerberg  Verbet tener Kap. 8 – Hoy gano yo Klockan Kunskapskrav från LGR 11 Målet med området är att förstå och gö  MODERNA SPRÅK. då ett icke Kunskapskrav för betyg E, Vilka kunskapskrav har eleven inte uppnått och hur ser kunskapsutvecklingen ut? Eleven kan förstå  kunskaper ska då bedömas mot samtliga delar av ämnets kunskapskrav för årskurs 6.