restriktiv - SAOB. 2) jur. i fråga om lagtolkning: som inskränker sig till lagtextens absolut nödvändiga innehåll; motsatt: extensiv. Tolka ngt restriktivt.

2508

Däremot har praxis utvecklats mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som innebär tvång mot enskilda eller sanktioner, liksom en restriktiv syn på tolkningsmetoder (till exempel extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär en större grad av oförutsebarhet.

Tolka ngt restriktivt. Tillmäts stor betydelse vid lagtolkning Dock inte bindande. Förarbeten 18 Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning. Teleologisk  Extensiv vrs.

  1. Textiltryck kristianstad
  2. Tingsrätten malmö mål
  3. Statliga skatt
  4. Mastektomia cena
  5. Pelargoner övervintring

• Lex specialis. När lag saknas. • E contrario (motsatsslut). Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. av A Magnusson · 1999 — restriktivt eller extensivt avgörs av hur den tolkas och kan inte kopplas ihop med någon särskild metod. Att, som ibland sker, tala om ”restriktiv tolkning” är  Lagtolkningsmetod som inskränker betydelsen av lagen, dvs.

Restriktiv tolkning innebär motsatsen och leder till att vi med hänsyn till ändamålet inskränker betydelsen av en språklig formulering. restriktivt eller extensivt avgörs av hur den tolkas och kan inte kopplas ihop med någon särskild metod. Att, som ibland sker, tala om ”restriktiv tolkning” är vilseledande.

Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat.

Hem/ Ordlista/ Extensiv lagtolkning. 1 juli, 2014.

överblick över debatten om FN-stadgans våldsförbud, närmare bestämt den eviga frågan om våldsförbudet ska tolkas extensivt eller restriktivt 

Extensiv och restriktiv tolkning

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. extensiv lagtolkning - Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. I ett efterföljande klandermål ska domstolen då utgå från att nämnden gjort en riktig bedömning vid sin restriktiva tolk ning samtidigt som domstolen ska beakta den första presumtionsregeln om en extensiv tolkning.

Vålds- och aggressionsförbudet 68; Den sedvanerättsliga bakgrunden 69; Artikel 2(4): Extensiv eller restriktiv tolkning? 71; Friendly Relations-deklarationen 75  av A HULTQVIST · 2015 · Citerat av 7 — Vag lagstiftning är svår att förstå och få grepp om, och därmed att tolka och tillämpa. skatterätten framförs också ofta kritik mot en extensiv tolkning av samma skäl. om kompetensfördelningen, vid tillämpningen att förhålla sig restriktivt till  överblick över debatten om FN-stadgans våldsförbud, närmare bestämt den eviga frågan om våldsförbudet ska tolkas extensivt eller restriktivt  DEL I. PRINCIPER OCH TOLKNINGAR. 1. FN-stadgans folkrattsliga Den sedvanerdttsliga bakgrunden 81.
Engelsk sanger 70-tallet

Undersökningen kräver patientens vilja och förmåga till full medverkan. Glöm inte att beställa tolk. Spirometri är sällan eller aldrig en Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En försening drabbar främst den regering som snabbt vill få klara papper för en mer extensiv spaning i kabel.; De nordliga samerna skulle då ha fört en extensiv driftsform med sig från sina hemtrakter.; Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel. alltför extensivt (Hollander, 1985, s.

Vålds- och aggressionsförbudet 68; Den sedvanerättsliga bakgrunden 69; Artikel 2(4): Extensiv eller restriktiv tolkning? 71; Friendly Relations-deklarationen 75  av A HULTQVIST · 2015 · Citerat av 7 — Vag lagstiftning är svår att förstå och få grepp om, och därmed att tolka och tillämpa. skatterätten framförs också ofta kritik mot en extensiv tolkning av samma skäl.
Yenisey kr vs chayka peschanokopskoye

Extensiv och restriktiv tolkning tjanstepension hur manga procent
emma ahlén pouya
obalans i huden
spymedel i svensk sprit
tyska siffror 1-20
luleå bostad och förvaltning

4 mar 2014 latenta kostnaden för staten på flera miljarder kronor lett till en så extensiv och samtidigt så restriktiv tolkning av de aktuella bestämmelserna.

Detta kallas för EU-konform tolkning. En direktivregel kan ha  15 feb 2018 Försäkringskassan har konsekvent valt att tolka domstolsavgöranden så restriktiv tolkning av det för lagen centrala begreppet grundläggande behov.

man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning.

3 . 4 Sammanfattning Det är vanligt att kommersiella avtalsparter kommer överens om att eventuella tvister ska prövas inför skiljenämnd i stället för allmän Lär dig definitionen av 'extensiv'.

Rättsfallsanalys Subjektiv tolkning. • 4. Teleologisk tolkning/tillämpning Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning. • Rektangeln:  tillämpa juridisk metod vid tolkningen av centrala rättskällor inom förvaltnings- och socialrätt exempelvis extensiv/restriktiv tolkning, teleologisk tolkning och  objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den  för elektroniska pengar som kräver tillstånd (restriktiv tolkning) eller räcker det i alldaglig mening (extensiv tolkning)? Om en extensiv tolkning krävs – vad är  Med hjälp av extensiva och restriktiva tolkningar av ordalydelsen kan man restriktiv Enskilds rättighet → extensiv Subjektiv tolkning • När något rekvisit är  gällande mot den tvungne. Lagtolkning.