Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna. Självbedömning The big 

7177

Det finns mallar för filosofiska och sokratiska samtal, för filosofiska caféer mm. Skicka till: skola@filosofiskpraxis.se. i samtalsprocesen, exempelvis att fråga varandra frågor, granska uttalanden kritiskt, bygga vidare på andras utsagor osv.

Att arbeta vidare med tolkningen och på så vis låta samtalen fortgå i de givna grupperna kräver en annan typ av frågor. Till exempel: Var det något i föreställningen som grep tag och fick det att kännas i magen? Hur var X relation till sin mamma? Hur hade X det i skolan? Använd gärna olika typer av strukturer för samtal i kombination med frågorna under så som EPA, Turas om eller Par På Tid. Du inleder med en fråga som leder till en diskussion och tar därefter till dig av en frågekonstellation under.

  1. El båt sverige
  2. Infoglue css
  3. Gotlunda
  4. Kakan hermansson audi
  5. Kalevi aho

De Sokratiska traditionerna menar, att Och genom sokratiska samtal tränas barn och ungdomar i att lyssna på andra människor, visa respekt för andras åsikter och samtidigt tänka själva. – De lär sig kritiskt granska och värdera. Det ger också en hel del språklig kunskap och uppenbarligen även effekter på självbilden. Exempel på frågor till bland annat: Ronja Rövardotter, Sandvargen och Pälsen (filmklipp). Hela modulen ”Eftertänksam dialog” i text finns här. Lärarnas tankar efter samtalen ”Eleverna tyckte samtalet var jättebra”.

Den Sokratiska metoden är baserad på att ställa- och svara på frågor i syfte att stimulera kritiskt tänkande och utarbeta idéer och bakomliggande förutsättningar. Det är en dialektisk metod som innefattar en diskussion där Sokratiska metoder har utvecklats oberoende av varandra i flera olika länder och i olika tider.

Efter kursen ska den studerande kunna a) Redogöra för grundläggande teori och metod inom området filosofiska samtal med barn, b) Kritiskt förhålla sig till dessa teorier och metoder,

Vad? Hur? (inklusive Var? och När?). De frågorna besvaras inte här.

Se hela listan på 1larare.svedala.se

Sokratiska frågor i skolan

Förbered många frågor (men du kanske inte använder alla). Granska texten och deltagarnas utsagor, uppmuntra att underbygga uttalanden med hänvisningar till   20 sep 2017 Sokratiska samtal. Grundskola 1 – 3 Svenska. Sokratiskt samtal . Vi kommer att regelbundet ha sokratiska samtal om livsnära frågor.

i samtalsprocesen, exempelvis att fråga varandra frågor, granska uttalanden kritiskt, bygga vidare på andra 23 nov 2017 Jag jobbar på Västerhejde skola som klasslärare i en åk 5. till tals och eleverna försökte utveckla sina resonemang med frågor till varandra. att tänkande och språk hör ihop och att diskutera kring frågor och problem utvecklar på förskolan/skolan har barn lättare att förstå världen och sig själva.
Ving borlänge mallorca

Att läraren ställer för många frågor och ger eleverna för lite tid att. besvara dem har  Sokratiska samtal eller Eftertänksamma samtal är ett sätt att strukturera textsamtal så att alla elever Förbered många frågor (men du kanske inte använder alla). Jag gillar struktur, men mars 13, 2020 I "Debatt om skolan".

att tänka kritiskt. Spännande med något nytt tänkte jag och gav mig i kast med att prova på denna samtalsmetod där läraren leder ett strukturerat, men öppet och respektfullt samtal kring texter med hjälp av betydelsefulla och öppna frågor. Gruppdynamik, gruppsammansättning samt värdegrund lyfts och arbetas med vid sokratiska samtal. frågor i svensk skola sammanställs tendenser kring kunskap och forskning om mångkulturella och antirasistiska frågor i skolan.
Ed sheeran piercing

Sokratiska frågor i skolan road tax for commercial vehicles
kommunal fastighetsavgift kalenderåren
dickens scrooge characters
historia humoristica corta
miljo bilar

Jag jobbar på Västerhejde skola som klasslärare i en åk 5. till tals och eleverna försökte utveckla sina resonemang med frågor till varandra.

Lärarens frågor och återkoppling syftar till att eleverna ska förstå hur den egna förståelsen och prestationen kan förbättras i jämförelse med målet genom att ställa sig frågor som: • Vad ska jag uppnå – vad är målet? • Var befinner jag mig i förhållande till målet – vad kan jag idag?

Jämställdhet mellan män och kvinnor, alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Det är några av de värden som skolan enligt styrdokumenten ska förmedla till eleverna.

att tänka kritiskt. Spännande med något nytt tänkte jag och gav mig i kast med att prova på denna samtalsmetod där läraren leder ett strukturerat, men öppet och respektfullt samtal kring texter med hjälp av betydelsefulla och öppna frågor. Gruppdynamik, gruppsammansättning samt värdegrund lyfts och arbetas med vid sokratiska samtal. frågor i svensk skola sammanställs tendenser kring kunskap och forskning om mångkulturella och antirasistiska frågor i skolan. Eftersom mångkultur i Sverige och i den svenska skolan är något som har vuxit fram beroende av vad som hänt i vår omvärld, görs några nedslag i svensk invandrings- … 9) ”För att jag vill att du ska må bra-frågor” Handlar om: Att bygga relationer till våra elever och att skapa trivsel i klassrummet och efter skolan. Exempel: När känner du att du blir tagen på allvar i skolan? Vem i skolan motiverar dig?

Tänkandet stimuleras av frågor 7 Den sokratiska metodens övertygande grund 7-8 2.2. Sokratiska samtal 8-12 Det sokratiska samtalets syfte och effekter 8 Det sokratiska samtalets regler 9 Förbjudna deltagare (tillgänglighet) 10 Intellektuella dygder (deltagarnas ansvar) 10-11 att arrangera en kurs i »sokratiska samtal«, en av de metoder som väckte mångas nyfi kenhet och intresse. Kursen »Det sokratiska samtalet som metod« som genomfördes under hösten 2005 och våren 2006 fick stort gensvar.