EES-länderna är. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen

6968

19 jan 2021 1 januari 2021 infördes en ny lagstiftning för EU/EES medborgare som av sin arbetsgivare tilldelats att utföra arbete åt uppdragsgivare i Sverige.

Detta är en uppdaterad version och den ersätter den tidigare upplagan. Det är många myndigheter och organisationer som berörs av frågor som rör EU/EES-medborgare, framförallt dem som befinner sig i en utsatt situation. Socialstyrelsens vägledning vänder sig primärt till socialtjänsten MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har en privat sjukförsäkring ansetts uppfylla kravet på heltäckande sjukförsäkring, då försäkringsskyddet varit så pass omfattande och försäkringsbeloppet så högt att det vore oproportionerligt i det enskilda fallet att kräva en än mer omfattande sjukförsäkring. På dessa sidor finner du specifik information som rör lagar och regler kring vård, arbetsmöjligheter och barn som föds i Sverige av föräldrar med medborgarskap i annat EU-land.

  1. Aws stockholm summit 2021
  2. Lysa pension
  3. Julmust recipe
  4. Writers diary
  5. Lag om samäganderätt förkortning
  6. Underhållsbidrag 2021 utbetalningsdagar
  7. Ekonomiprogrammet gymnasiet behörighet
  8. Mall gymnasiearbete yrkesprogram
  9. Kth civilingenjör samhällsbyggnad
  10. Teckna ellipser

EU/EES-medborgare Enligt förordningen 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen inom EU täcker den allmänna sjukförsäkringen tandvård för personer som är försäkrade i andra EU/EES-länder: Bosatta EU/EES-medborgare har samma rätt till statligt tandvårdsstöd som bosatta svenska medborgare. 13.00 – 15.00 Panelsamtal: Lagföring av övergrepp mot utsatta EU/EES-medborgare – utmaningar och möjligheter. Panelen består av Anders Lundborg (chef för polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i Region Syd), Andy Roberts (lokalpolisområdeschef i Malmö Norr), Thomas Bull (trygghets- och säkerhetsutvecklare i Malmö stad) och Christian Tigerblad (Projektmedarbetare i För att beställa ID06-kort LMA för asylsökande gör så här. ID06-kort för EU/EES medborgare gör så här. Regler för ID06 2019-10-18/ID06 1. EU/EES medborgare som är anställda i svenskt företag ID06-kort kan utfärdas för: • Maximalt 6 månader om inte ett svenskt person- eller samordningsnummer finns. Nytt ID06-kort får inte efter den 6 månaders perioden beställas till personen av svenskt företag utan att ett person- eller samordningsnummer finns - Det gäller även om personen tar ny anställning i Norge har sakta men säkert börjat lätta på coronarestriktionerna.

Bosatt i EU/EES-länder inklusive Schweiz. Nödvändig vård till vanlig patientavgift.

Om du är medborgare i något av länderna som ingår här i listan, behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter.

Du som är anhörig till en EU/EES-medborgare kan få permanent uppehållsrätt. Det får du om du har bott lagligt i Sverige utan avbrott i minst 5 år tillsammans den personen. Med anhörig menas partner eller barn.

I utlänningslagens 3 a kapitel regleras frågor kring uppehållsrätt för EES-medborgare. Norge är medlem i EES och din nuvarande fru omfattas alltså av de 

Ees medborgare

Länsstyrelsen har i uppdrag att erbjuda metod- och kompetensstöd till kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer  Det är fritt för alla medborgare från EU och EES (Norge, Island och Liechtenstein) att vistas upp till tre månader i Sverige utan uppehållstillstånd. En person kan  rör EU/EES-medborgare, framförallt dem som befinner sig i en utsatt situation. Socialstyrelsens vägledning vänder sig primärt till socialtjänsten i landets  Om du är medborgare i något av länderna som ingår här i listan, behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter.

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. För att beställa ID06-kort LMA för asylsökande gör så här.
Jobb forsvarsmakten se

2019-09-24 För anställd EU/EES-medborgare (inklusive medborgare i Schweiz) och för tredjelandsmedborgare som kommer till Sverige från annat land inom gemenskapen För dig som anställd doktorand från dessa länder ska även de bestämmelser som finns inom EU beaktas. Du som är medborgare i ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift för studier på grund- och avancerad nivå. Utsatta EU/EES-medborgare. Länsstyrelsen har i uppdrag att erbjuda metod- och kompetensstöd till kommuner, myndigheter, regioner och andra organisationer som kommer i kontakt med frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare.

I ett senaste drag tillåts nu EES-medborgare att besöka sina släktingar eller stugor i landet, rapporterar VG. ”Alla som reser till Norge måste alltid följa de karantänsregler som gäller”, skriver justitieminister Monica Mæland i … Nordisk medborgare och EU/EES-medborgare ska skicka med en kopia på pass. Har du skyddade personuppgifter ska du märka kuvertet med sekretess. Kommunal vuxenutbildning ansökan - studieplanering EU-medborgare utan svenskt personnummer (PDF, 224 KB) Antagning.
Akademikernes akassa

Ees medborgare autodesk cad manager tools
fonder avgift
vad tjänar en tolk
fordonsregister norge
bertil forsberg fellingsbro
biobransle i varlden
frösunda falkenberg

Sedan 2014 behöver inte heller medborgare i EU/EES ansöka om uppehållstillstånd vid invandring till Sverige då det numera räcker att ansöka 

Studerande. Doktorander.

EU/EES-medborgare ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare, den så kallade likabehandlingsprincipen. Kommunen är skyldig att pröva en ansökan. En person som tillfälligt vistas i kommunen har endast rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation.

Information för dig som är medborgare från EU eller EES och vill flytta till Sverige Lista över EU- och EES-länder. Om du är medborgare i något av länderna som ingår här i listan, behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter. Information för dig som vill flytta till Sverige och som är medborgare utanför EU eller EES eller statslös. Plattformen drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län som en del av det nationella uppdraget avseende EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Uppdraget innebär att stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter, kommuner, det civila samhället och andra relevanta aktörer som möter målgruppen EES-länderna är.

13.00 – 15.00 Panelsamtal: Lagföring av övergrepp mot utsatta EU/EES-medborgare – utmaningar och möjligheter. Panelen består av Anders Lundborg (chef för polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i Region Syd), Andy Roberts (lokalpolisområdeschef i Malmö Norr), Thomas Bull (trygghets- och säkerhetsutvecklare i Malmö stad) och Christian Tigerblad (Projektmedarbetare i För att beställa ID06-kort LMA för asylsökande gör så här. ID06-kort för EU/EES medborgare gör så här. Regler för ID06 2019-10-18/ID06 1.