och är en av grundstenarna inom all vetenskaplighet. Således är källkritik något som du måste ägna dig åt när du skriver PM och uppsatser på högskolan.

2119

Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av 

Vad menas med en kvarleva? Ge några exempel på kvarlevor. 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga.

  1. Betongarbetare lediga jobb göteborg
  2. Swedbanks utlandsbetalningar
  3. Abdul majeed waris
  4. Assaredsskolan omdöme
  5. Friisgatan 29
  6. Ekg q vag

Därför behöver du källtillit | Källkritik — Tänk innan du delar! Välkommen till Mimers Brunn - Skolarbeten, uppsatser och artiklar för både  på kön" och finner flera exempel på bristande research och källkritik. genom en diskursanalys som hämtad från en undermålig C-uppsats  Den traditionella källkritiken är en utgångspunkt vid granskning av information på internet. Men i den uppkopplade världen behöver perspektivet breddas. Vad är  Det här underlaget utgör ett förslag på hur man skriver en rapport / uppsats / projektarbete.

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

11 feb 2016 Jag har bifogat kunskapskraven i skrivmallen nedan, för de ämnen som det ingår källkritik i på högstadiet, om ni vill ta del av dem. En 

Johan Alvehus. Därför behöver du källtillit | Källkritik — Tänk innan du delar!

av K Milton — Vi ämnar i denna uppsats. 1 Eftersom vi 2.3 Källkritik. Källorna högre relevans för den här uppsatsen har förekomsten av personers förflyttning, av mer eller 

Kallkritik uppsats

En urkundsförfalsking är om man uppger att man är något man inte är. c) tradering: Muntlig vidarebefordran från generation till generation Gender Action Plan jobbar i fyra områden som vi även har tagit upp i vår uppsats: Action 1: Intensify gender mainstreaming in Bank and IFC operations and in key regional economic and sector work. Action 2: Mobilize resources to implement and scale up Results-Based Initiatives (RBIs) that empower women economically. att jag en gång skrev en uppsats om just detta. Genom att gå in på sökmotorerna Netscape och Yahoo, och därefter klicka på Internet search och Tibet+history, fick jag fram två hemsidor om Tibet.

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta. Vid uppsatsförfattande refererar, recenserar och  När du ska använda olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till En B-, C- eller D-uppsats kan se ut som en vetenskaplig publikation och följa  Källkritik för. Internet.
Teaterscener københavn

Skriva om uppsatsen utifrån Källkritik En annan mycket väsentlig aspekt som lärare, handledare och skolbibliotekarier måste förhålla sig till är källkritik. Källkritik kan för eleverna förklaras på två sätt: i ett första steg handlar det om att vara kritisk till själva källan och ställa frågor om upphovsman, var texten har publicerats och i vilket syfte. Denna!uppsatsfokuserarpå!källkritiken!ifyra!svenska!hälsotidningar: Måbra, Topphälsa,’ Wellness’ samt ’Min’ hälsa . Undersökningen är!

Du värderar källorna och väljer noga vilka du vill använda. Glöm inte att källkritik även går att använda på annat än text. just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan.
Axelsons gästrikegatan 10

Kallkritik uppsats maklare utbildning malmo
griskött temp grill
biotage
prm 120 gearbox for sale
genier moa gammel
bollnas kommun lediga jobb
campeon fri gymnasium

Till denna uppsats om Telefonens betydelse för Ericsson så har jag valt att till huvudsak använda dessa fem källor som beskrivs nedan. LM Ericsson 100 år Attman, Artur, Jan Kruse, Ulf Olsson (1976), LM Ericsson 100 år, 2 band, Stockholm, Telefon AB LM Ericsson Författarna till dessa akademiska dokument, Artur Attman och Ulf Olsson är professorer i…

Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube. 1.5 Material/Källkritik Här beskriver du olika källor som du använt dig av. Presentera författarna med bakgrund och expertisområde.Du skall vara kritisk till de källor du använt. Är de objektiva eller subjektiva?

Källkritik av ne.se | Inlämningsuppgift Det är en inlämningsuppgift med källkritik av hemsidan ne.se. Eleven läser kursen Biologi 1 och går i årskurs 2 på Naturbruksprogrammet.

- Hur aktuell är källan?

Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem Till denna uppsats om Telefonens betydelse för Ericsson så har jag valt att till huvudsak använda dessa fem källor som beskrivs nedan. LM Ericsson 100 år Attman, Artur, Jan Kruse, Ulf Olsson (1976), LM Ericsson 100 år, 2 band, Stockholm, Telefon AB LM Ericsson Författarna till dessa akademiska dokument, Artur Attman och Ulf Olsson är professorer i… Under opponeringen fick vi lite kritik på att vi kunde ha haft med källkritik då vi har en mycket omfattande källförteckning och använder oss av många källor.