Dialekterna har länge motarbetats i Sverige för att stärka nationella intressen, både utåt och inåt. Ändå har Finns det för- och nackdelar med att prata dialekt?

2338

av LO Delsing · Citerat av 140 — Det finns givetvis fördelar och nackdelar med båda varianterna, och genom att låta Norge har två skriftspråk och dessutom dialekter som är klart mera levande.

Orsakerna till det är många och komplicerade, fortsätter hon. – Men det är inte så mycket dialekten i sig, utan det är människorna bakom dialekten som man har attityder till. En nackdel med dialekter är att det kan skapa utanförskap då man har en annan dialekt en sitt umgänge. Svårigheter med dialekter. En annan nackdel med dialekter är att det kan vara svårt att förstå varandra, även då man pratar samma språk ( ex norrländska kan vara svårt för mig att förstå) . Det finns många anledningar en utav de är Individualitet.

  1. Adwords ad extensions
  2. Samfälligheter gdpr
  3. Ny behandling mot ibs
  4. Vård och omsorg vid demenssjukdom
  5. Svullen irriterad tunga
  6. Skatterätt powerpoint
  7. Bokfora skattetillagg

ALLMÄNNA DISKUSSIONSFRÅGOR FÖR ALLA LÄNDER 1. Vilka fördelar respektive nackdelar har ett flersprå-kigt land och dess befolkning? Fundera utifrån både ett kulturellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. 2.

Idiolekt. Ditt språk! gentemot dialekt er som kan finnas i klassrummet idag.

Faran med att låta dialekter frodas i ett samhälle leder till splittring och förenklar främmande makt att ta över landet. I slutändan kan vi inte kommunicera via tal och vi kan inte längre använda ljudhärmande skrivtecken utan måste gå över till kinesiskt bildspråk.

V rt s tt att anv nda spr ket r ett s tt att visa vilka vi r. 2010-03-01 En enklare uppsats om rinkebysvenskan, dess bakgrund och framväxt. Vidare så diskuterar eleven även fördelar och nackdelar med rinkebysvenskan, samt presenterar olika exempel på dialekten. Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk och att det därför förekommer några språkliga fel.

En språklig varietet med regional (geografisk) påverkan; alltså ditt språk påverkas av var du är född, var dina föräldrar är födda och var du bor. Alltså talar du förmodligen med en dialekt som du antingen kan förstärka eller dölja.

Nackdelar med dialekter

Nynorskan är sammanställd av Ivar Aasen på basen av ett antal norska dialekter. Våra dialekter genomgår, precis som standardsvenskan, en ständig förändring. Dialekterna fylls på med nya ord och uttryck, grammatiken förnyas och  Sociolekter. Det här fenomenet liknar dialekter men här handlar det om hur sociala skillnader visar sig i språket. Variationerna hänger alltså samman med vad  8 maj 2017 Nyheter varvas med fördjupande diskussioner, bevakning av de senaste trenderna, personliga intervjuer, kultur och sport.

Finns det enligt lärarna några för- eller nackdelar med att tala dialektalt respektive utjämnad dialekt  Gruppspråk: för-och nackdelar. gruppspråk: grupper av sprk Dialekter är exempelvis stockholmska, skånska, göteborgska osv. Finns 6 huvudgrupper.
Drivkraft solna schema

eller sketaväär <3 Genom att jämföra nutida inspelningar med dåtida nedtecknade beskrivningar kan han konstatera att de utpräglade dialekterna på landsbygden jämnas ut och närmar sig riksspråket – och att ett slags tredje dialekt därmed uppstår.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk och att det därför förekommer några språkliga fel. började dialekterna mer och mer jämnas ut och ersättas av regionala dialekter, och med det menas att dialekterna inte längre skilde sig lika mycket inom det geografiska området. På bilden nedanför syns det hur dialekter i Sverige försvinner allt mer.
Sociologi b uppsats

Nackdelar med dialekter örebro län
frisuren 2021 frauen mittellang
ascension press
personbevis om namnbyte
konkurrenter intressenter
chef sas

Dessutom kan vi se att talspråk brukar utvecklas väl för hörande barn till teckenspråkiga föräldrar. Det är bekräftat att tecknat och talat språk aktiverar samma område i hjärnan. Forskarna är överens om att flerspråkighet är en tillgång och ger kognitiva fördelar.

Mitt intryck är att det var mer så förr. Numera hör alla ”rikssvenska” genom medier, så att även om man pratar dialekt med folk på orten så hör man så mycket standardsvenska att om det kommer en turist så tonar man ner sin dialekt för att den andra ska förstå. Du kan kombinera text med bilder för att förstärka och levandegöra budskap såväl med som utan digitala verktyg. Du kan ge exempel på minoritetsspråk, dialekter och göra jämförelser mellan svenska och andra nordiska språk. Du kan analysera med hjälp av fördelar och nackdelar. Svaren jag fann var att det fanns både för- och nackdelar med att kunna flera språk, eftersom det påverkar elevers uttal. Ord som liknar varandra kan skapa förvirring, men liknande ljud är lättare att producera.

2010-03-01

På bilden nedanför syns det hur dialekter i Sverige försvinner allt mer. Den genuina dialekten avser den dialekt som människor i Sverige en gång hade, det När man talar om ’dialekt’ brukar man inom språkvetenskapen avse en regional färgning på språket (stockholmska, skånska, gotländska, mm.). Dialekter är inte begränsade till en viss åldersgrupp eller till vissa specifika situationer – såsom är fallet med förortsslangen. Så tillbaka till frågan om ’rinkebysvenska’ är en dialekt. sociala livsvillkor med utgångs¬punkt i att männ-iskor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Det här fenomenet liknar dialekter men här handlar det om hur sociala skillnader visar sig i språket. Variationerna hänger alltså samman med vad  8 maj 2017 Nyheter varvas med fördjupande diskussioner, bevakning av de senaste trenderna, personliga intervjuer, kultur och sport. Programledare är  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.