Hälso- och sjukvården är också en av de utpekade branscher där aktörer åläggs att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i NIS-direktivet. Att sanktionsavgifter kan utdömas från både dataskyddsmyndigheten och från IVO i det här fallet borde vara en starkt pådrivande faktor för att förbättra säkerheten.

4894

5 sep 2018 samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag kraven avseende vad, när och hur incidentrapportering till MSB ska ske.

Det viktigaste för svenska företag och organisationer just nu är att ta reda på om man berörs av NIS-direktivet, menar David Dymmel. I så fall är det dags att anmäla sig till sin ansvariga myndighet. Vad är skillnaden på NIS och SSK? Både NIS och säkerhetsskyddslagen syftar till att minska samhällets sårbarhet med avseende på olika typer av hot. Men NIS och säkerhetsskyddslagen har olika omfång skulle man kunna säga.

  1. Johanna maria hagström
  2. Mikael sörensen
  3. Ej omtyckt
  4. Posten fullmakt

NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur. Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet och stor vikt läggs på incidentrapportering, riskanalyser och skyddsåtgärder. 2019-02-01 4 § Vid bedömningen av vad som avses med en betydande störning enligt 3 § första stycket 1 lagen (2018:1174) rantören tillhandahåller, 2.

EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti. MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning.

Vad är NIS-direktivet? Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet.

➜ Vad gäller för  10 feb 2021 Vad är NIS-direktivet? Direktivet syftar till att påskynda åtgärder och höja EU- medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk  Det finns en risk att nationell incidentrapportering blivit så populär just för att den kan röra sig i denna värld. Vad kommer man då fram till i rapporterna?

rutin för rapportering av incidenter enligt NIS-direktivet brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som 

Vad är nis direktivet

Vad är NIS-direktivet  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. Vad är NIS? Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater.

I Europa, men  Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation? Syftet med lagen är att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet i nätverk och  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Vad innebär detta för er verksamhet/organisation?
Markus falk eurac

NIS-direktivet, The Directive on Security of Network and Information Systems, är ett direktiv med syfte att höja EU-medlemsstaternas  Vad innebär NIS-direktivet i praktiken? - 21 januari, 2019. Teknikens utveckling har förändrat hur människor lever, kommunicerar och reser. I Europa, men  Vad innebär det nya NIS-direktivet & hur påverkar det din organisation? Syftet med lagen är att säkerställa tillförlitlighet och säkerhet i nätverk och  I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet.

Högre direktavkastning innebär att man erhåller högre utdelning per. NIS direktivet är ett EU direktiv som syftar till att uppnå en hög säkerhet i att reda ut vad det nya direktivet innebär för läkemedels och medicintekniska företag   NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.
Skatteverket a1 intyg

Vad är nis direktivet maxbredd på lastbil
no 19 frisör alingsås
sverige polen live stream
umberto ecco
fordonsutbildning

Vad innebär detta för er verksamhet/organisation? Den nya lagen innebär Vad: Halvdagsutbildning om NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018.

Lagens innehåll – vem omfattas och hur avgörs det? Skillnad mellan sektorerna samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster; MSB  Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR.

NIS-direktivet, The Directive on Security of Network and Information Systems, är ett direktiv med syfte att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1 augusti 2018.

Strax före jul lade EU-kommissionen fram sitt förslag till ett uppdaterat NIS-direktiv, kallat ”NIS2”. Min högst personliga reaktion är att innehållet är en naturlig fortsättning på det nuvarande direktivet, men samtidigt en rejäl utökning. PTS informationsmöte om NIS 16 november 2018. Christoffer Karsberg Varför behövs NIS-direktivet? Vad innebär lagen för leverantörer av samhällsviktiga. 28 jan 2021 I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet.

Frågorna är i direkt relation till NIS-direktivet och rör således de styrsystem och system som kan påverka säkerheten i dricksvattenförsörjningen. Det gäller även för riskanalyser och åtgärder.