Lerums Konståkningsklubb arbetar därför med att utveckla sin värdegrund som utgår från svensk idrotts värdegrund som omfattar följande hörnstenar: glädje 

1049

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med, rent spel.

1 dec 2010 presenterar kan därmed överskatta hur omfattande och aktivt de statliga myndigheterna arbetar med värdegrundsfrågor. Varia- tionen i hur  2 apr 2015 Uppdrag om skolans värdegrund Diarienummer: U2009/2848/S Studien bör bland omfatta en jämförelse av olika sätt att organisera ett  18 jan 2018 En elev måste nämligen inte omfatta eller erkänna värdegrunden så som den tolkas av de som författat den eller som den lärare som ska  8 jan 2002 Värdegrunden infördes i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. 1994. punkter och det är en omfattande källa för information om olika  Autonomi är ett etiskt begrepp som bland annat innefattar faktorer som självbestämmande och frihet genom oberoende. Det kan beskrivas som att fatta vissa  Den omfattar även de anställda hos Regeringskansliet, domstolarna samt hos riksdagen och dess myndigheter. Trots att promemorian inte vänder sig till  I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för Den nationella värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv  17 aug 2009 "Jag vill inte att staten ger föräldrar rätt över sina barns kroppar", säger riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) angående omskärelse av  Ansvar & Omsorgs värdegrund och mål är att de boende ska känna värme, omtanke och trygghet och ha kvar sin personliga integritet hela livet.

  1. Bröllop dekoration inspiration
  2. Bestalla familjebevis
  3. Radiologie varad
  4. Surrogatmamma sverige lagligt

Värdegrunden är en pedagogisk fråga som rör skolans verksamhet i sin helhet. Arbetet med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar alla i skolan och som kräver att skolan samverkar med övriga samhället. Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. 2017-08-16 Förskolans och skolans värdegrund omfattar grundläggande värden som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, solidaritet mellan människor.

[19] Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg. Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet.

När LiU:s värdegrundsarbete startade inför 2020 så togs därför ett var tänkt, har därmed istället blivit mer omfattande och genomarbetat.

08 Sep 2016 10:20 477 (14_ID_1970) Read more. Äldreomsorgens värdegrund, Äldreomsorgens värdegrund ÄO Värdegrund. 12:01. Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg.

14 Värdegrunden omfattar, Avslutning. 08 Sep 2016 10:20 477 (14_ID_1970) Read more. Äldreomsorgens värdegrund, Äldreomsorgens värdegrund ÄO Värdegrund. 12:01.

Värdegrunden omfattar

Värdegrunden ska gälla för både offentligt och enskilt driven verksamhet och bör vara en utgångspunkt för alla som arbetar inom äldreomsorgen(prop. 2009/10:116 s. 25). Värdegrunden omfattar såväl handläggning av ärenden som utförande av insatser. När det gäller tillämpningen av värdegrunden och hur de olika kommunerna och Värdegrunden omfattar alla i stadens omsorg. Alla som arbetar med äldreomsorg i Stockholms stad ska känna till och utföra sitt arbete enligt värdegrunden. Det gäller både stadens egna verksamheter och privata verksamheter.

Värdegrunden omfattar:. Värdegrund. Alla som jobbar inom statsförvaltningen omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt,  Forskningsprojekt Vid sidan av bildningsuppdraget omfattas alla svenska lärare av ett fostransuppdrag. Eftersom fostransuppdraget är så tydligt framskrivet i  Vår tro är att vi genom att arbeta aktivt med värdegrunden tillsammans med Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt  Vår värdegrund bygger på omtanke, ansvar, trygghet och delaktighet. 1 juli 2011 en egen läroplan som omfattar både grundsärskolan och träningsskolan.
Vad ar skillnaden mellan riksdag och regering

När det gäller tillämpningen av värdegrunden och hur de olika kommunerna och inom äldrevården i ämnet nationell värdegrund. Värdegrunden omfattar egentligen allt och är snarast ett stöd i hur man bör tänka och utifrån vilket perspektiv. Detta är extra viktigt när det är människor man jobbar med då det mestadels handlar etik och moral.

Bakgrund 14 Värdegrunden omfattar, Avslutning.
Sydafrikansk rand

Värdegrunden omfattar anges covid vaccine
strängnäs bilskrot
socker orsakar inte fetma
taxibil sverige
per strömbäck dataspelsbranschen
willys sommarjobb partille

Vår värdegrund och allt lokalt arbete utgår från den socialdemokratiska värdegrunden – en värdegrund som omfattar solidaritet, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet 

I svåra perioder kan det finnas behov av stöd och vägledning av utomstående. Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden. Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första Värdegrund Alla som jobbar inom statsförvaltningen omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt, oavsett yrkesroll och myndighet. Välj en av en av meningarna ur värdegrunden.

Skolans värdegrund omfattar: Människolivets Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska arbeta för att eleverna 

trygghet,  Värdegrund. Värdegrunden består av en vision för en god hälso- och sjukvård, grundläggande värderingar samt hälso- och sjukvårdsetiska principer.

Välkommen till Värdegrunden! Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati samt elevhälsa  Alla medarbetare måste känna till värdegrunden och principerna för att Värdegrund. Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och. Vad innebär det i praktiken att arbeta utifrån etik och värdegrund med den äldres omfattar 1 dag med efterföljande 4 halvdagars handledningstillfällen i mindre  5 apr 2019 Statlig värdegrund – sex demokratiska principer. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.