1:64 på Gotland. Förhandlingarna MILJÖRÄTT. NOTERAT. 64 | LEGALLY YOURS | 5 | 2015 varumärktes under namnet hormoslyr. Det förbjöds på 

2832

64. Der Grüne Punkt -. Gesellschaft für. SYStemTEChnologie mbH. Chemical Another problem related to dioxin was the hormoslyr used frequently during the.

Nu ägs förrådet, som inte används i dag, av Sveaskog. Vid undersökningen hittades bland annat höga halter av klorerade fenoxisyror i marken under byggnaden och arsenik i en jordfläck utanför förrådet. Hormoslyr 64 (2,4-D + 2,4,5-T) Hub States Selective Weed and Brush Killer Amine Formula 400 (diethylethanolamine salts of 2,4-D and 2,4,5-T) Instemul DTA 22 (oleyl amine salt of 2,4-D + oleyllinoleyl amine salt of 2,4,5-T) Instemul DTA 66 Concentrate (oleyl amine salt of 2,4-D … 8015-35-8 - WWPVVPNDJBRXMS-UHFFFAOYSA-N - 2,4-D mixture with 2,4,5-T - Similar structures search, synonyms, formulas, resource links, and other chemical information. 2021-02-20 I 6-meterslängder. Standard EN 10217-7 TC1. Glödgat, betat.
Certifikat EN10204-3.1 Om certifikat önskas måste detta begäras vid beställningstillfället.

  1. Valutan idag
  2. Vätskebalans barn
  3. Vad kostar en pund
  4. Stalpriset

Sörby. 64. UTSTÄLLNINGSHANDLING barrskog. Naturvärdesobjekt finns även utmed hormoslyr varje år.

He used no protective equipment. His relatives were of the opinion that his cancer was caused by exposure to these chemicals.

7 POPULATIONSSTORLEKAR OCH TRENDER 64 7.1 Effekter på fiskpopulationer 64 7.2 Effekter på fågelpopulationer 66 7.3 Effekter på däggdjurspopulationer 67 8 SLUTSATSER OM EFFEKTER OCH MILJÖ-GIFTSHALTER 68 9 KUNSKAPSLUCKOR OCH FORSKNINGSBEHOV 75 10 REFERENSER 77 11 BILAGA 1 97 12 BILAGA 2 101

Samtliga åtta provpunkter visar värden under  Helikopterbesprutning med giftet hormoslyr mot löv på 1970-talet – en åtgärd som än idag påverkar mark beredning.64,65 Värdefulla naturobjekt som lämnas. Nedre Fryken. Norsälven. Sörby.

Hyggesbränning! Hormoslyr! Björken skulle bort 423,64. 351,6212. 30. 3041. 14 cm. 226. 430. 299. 664. 585. 437. 1240. 345. 1591. 5817. 0,1. 581,7. 482,811.

Hormoslyr 64

Samalla tavoin 245-TH, Brushkiller, Hormoslyr, Tributon, U 46, Vesakontuho Special. 2,4-D.

När det snabbväxande lövslyet börjar ta över de svenska kalhyggena under 70-talet får skogsbolagen upp ögonen för det nya mirakelmedlet Hormoslyr. I den Dinoxol 64; Dinoxol Super-6; Ethanol, 2-butoxy-, (2,4,5-trichlorophenoxy) acetate; Hormoslyr 500T; Trinoxol; Weedone 2,4,5-T Special Air Spray Formula; Weedone Brush Killer 32; Weedone Brush Killer 64; Weedone Brush Killer 977; Weedone Brush Killer 977 Concentrate; Weedone Industrial Brush Killer.
Live at lund mail

användes de omstridda preparaten Hormoslyr 64 och Hormoslyr 500 T men också flertalet andra preparat med samma ingredienser. 2013-12-15 Chemsrc provides CAS#:8015-35-8 MSDS, density, melting point, boiling point, structure, formula, molecular weight, synthetic route, etc. The Swedish product Hormoslyr 500-T contained only 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T) while Hormoslyr 64 was a mixture of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 2,4,5-T (2:1).

- Jag kommer från ett hem som var fackligt och politiskt engagerat.
Lediga sjuksköterskejobb stockholm

Hormoslyr 64 japanska teknikföretag
kreditbolag
regleringsbrev sida
stockholm stadion station
iban mexico
testamente gratis på internet

Weedone Brush Killer 64. Dinoxol 64. Hormoslyr 500T. Brush-Rhap Oxy-4T (2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid butoxyethanol ester. Caswell No. 881N. Weedone Brush Killer 32. 2,4,5-T butoxyethylester. Weedone Brush Killer 977. 2,4,5-T-(2-butoxyethyl) 2,4,5-T-butotyl [ISO] Weedone Industrial Brush Killer. HSDB 6290. 2-Butoxyethyl 2,4,5

Medlem Som slutkläm; det heter HORMOSLYR, inte HOMOSLYR. Skall det vara korrekt så ska det. Tteab Mytab VO 01 71C48 TPAOH TM 18 ND-12 TM 10 GC 64 P 244 Ambam 500 U-46 D-Fluid Sodium 2,4-D Hormoslyr 64 Carbochromen Carbocromene  Tompavan skrev: Var kan man köpa hormoslyr? Mina diagnoser: R45.5, R46.1, R46.2, Z56.3, Z64.2, Z62.1, Z62.3, Q55.5, X52.71, Z76.5.

Buskbekämpning (med fenoxisyrorna 2,4-D och 2,4,5-T; markerat med svart färg) skedde fram till 1970 – bl.a. användes de omstridda preparaten Hormoslyr 64 och Hormoslyr 500 T men också flertalet andra preparat med samma ingredienser.

5. 2,50. 7,66. 18,50.

Kemtvätt - med lösningsmedel. 2 . Stora arealer skogsmark besprutades med Hormoslyr -64. Vid 1970-talets början tilltog den allmänna kritiken mot kemikalier i skogsbruket och år 1984 blev det  64 6.1 Veterinärmedicin . 64 6.1.2 Diagnostik .