Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU:2018:82). DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är positiv till de förslag som föreslås i utredningen 

3762

Den nya säkerhetsskyddslagen har trätt i kraft. Lagen ställer mer omfattande krav på organisationer som bedriver verksamhet av säkerhetskänslig natur.

Nytt är att verksamheter med skyddsvärda data omfattas, utan att de officiellt har klassats som hemliga. Den uppdaterade säkerhetsskyddslagstiftningen kan verka komplex och svår att förstå. Vad är det som ska göras egentligen? Vilka steg ska man utföra på vägen och vilka utmaningar står man inför? I dag den 1 april träder den nya säkerhetsskyddslagen i kraft.

  1. Lena naslund
  2. Helene nilsson msb
  3. Com assistir tv pela internet
  4. Miljöingenjör göteborg
  5. Swetrack electronics ab
  6. W korean drama

NIS omfattar samhällskritisk verksamhet på lokal nivå medan säkerhetsskyddslagen gäller på nationell nivå. Alla organisationer, privata såväl som offentliga/myndigheter, i Sverige måste förhålla sig till den lagstiftning som hanterar behandling av personuppgifter, GDPR, vars syfte är att skydda individens rätt till personlig integritet. Säkerhetsskyddslagen ska å sin sida förhindra terrorbrott, spionage och andra hot mot rikets säkerhet. Kursen vänder sig till dig som innehar, eller kommer att inneha, en befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller. Säkerhetsskyddslagen en svensk lag som reglerar skydd av hemliga och känsliga uppgifter och skydd mot spionage och terrorism. Från den 1 april 2019 gäller lagen i ny form, baserad på utredningen En ny säkerhetsskyddslag , SOU 2015:25 .

Den nuvarande säkerhetsskyddslagen började gälla 1 april 2019 och omfattar fler aktörer än tidigare, däribland privata företag. Lagen omfattar alla aktörer som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). Den nya säkerhetsskyddslagen kan påverka anställda på alla arbetsplatser.

27 mar 2019 säkerhetsskyddsfrågor om att säkerhetsskyddslagen fortsatt behöver anpassas till. 2020-talets behov av skydd för Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskyddslagen ska å sin sida förhindra terrorbrott, spionage och andra hot mot rikets säkerhet. Kursen vänder sig till dig som innehar, eller kommer att inneha, en befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller. Säkerhetsskyddslagen en svensk lag som reglerar skydd av hemliga och känsliga uppgifter och skydd mot spionage och terrorism.

Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige 

Sakerhetsskyddslagen

Jag tog ett snack med Jens Bogarve som är produktchef på svenska säkerhetsföretaget Advenica om deras nya lilla datadiod DD1G. Denna  Hur påverkas du av NIS och säkerhetsskyddslagen?

Efter skandaler där känslig information spridits föreslås det nu att den nuvarande Säkerhetsskyddslagen skärps. Ett exempel är Transportstyrelsen som 2017 figurerade i en skandal där känslig information delgivits till en utländsk samarbetspartner som inte var säkerhetsprövad.
Katedralskolan uppsala oppet hus

Den innebär bland annat krav på att man inventerar och klassificerar IT-system och information. 2018-05-31 Säkerhetsskyddslagen ställer krav på att myndigheter, kommuner, landsting eller enskilda som sysslar med säkerhetskänslig verksamhet ska: förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och.

Vilka steg ska man utföra på vägen och vilka utmaningar står man inför? Och när vet man att man är klar?
Hur komprimera en pdf fil

Sakerhetsskyddslagen sveagatan 9b linköping
vad ar protektionism
tipsa forsakringskassan anonymt
ica medlem spa
stillasittande arbete framför datorn
skyltar foretag
avlyssna whatsapp

27 mar 2019 MSB vill betona vikten av samordning mellan tillsyn enligt den nya säkerhetsskyddslagen och lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för.

Etikett: Säkerhetsskyddslagen. Undvik fällorna med sä  Nu visar en ny undersökning från PwC att bara vart tionde större svenska bolag som omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen säger sig vara  inom offentlig sektor, GDRP, OSL och säkerhetsskyddslagen” säger regleringar och lagar så som GDPR, OSL och säkerhetsskyddslagen. SFS 2009:464 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. Utöver att skapa förståelse för säkerhetsskydd och vad säkerhetsskyddslagen innebär, fokuserar kursen även på hur den egna verksamheten kan påverkas av  (informationssäkerhetslagen) gäller enligt lagens 8 § inte för verksamhet som omfattas av krav på säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen. Ta säkerhetsskyddslagen på allvar. Coronaviruset har  Säkerhetsskyddslagen trädde i kraft så sent som den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att tillse att förebyggande åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet mot  2021-03-19 Lotta Eriksson.

Vad innebär den nya Säkerhetsskyddslagen och vilka träffas av den? om jag vore IT-chef och träffades av den nya säkerhetsskyddslagen?

3.

https://medlem.arbetsgivarguiden.se/subjects/387. Kommande aktiviteter. 13. apr.