Höst 2021 - Termin 1. Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SC111B), 30 hp, obligatorisk; Vår 2022 - Termin 2. Samhällsstruktur, socialt samspel och social förändring (SC121A), 7.5 hp, obligatorisk; Socialt arbete: Arbete, försörjning och socialpolitik (SC122A), 7.5 hp, obligatorisk

3000

Socionomprogrammet. 210 HP. Studenter pluggar i biblioteket. VT-21 HT-21. Start Hösttermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska; Anmälningskod KAU- 

Antagningspoäng för Socionom 2020. Antagningsstatistik. Socionomprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet. Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. 2021 - 19 jan, 2025 15 april LNU-06550. Jag har sökt socionom på högskolan Dalarna, ligger som reserv 7 i hp-kvoten (av 33).

  1. Strängnäs plåtslageri
  2. Spelgrafik gymnasium
  3. Döda kiruna
  4. Vad är nis direktivet
  5. Internet banking
  6. Befolkning karlskrona kommun
  7. Redigera text i pdf gratis
  8. Kodjo sjögurka

Program. Socionomprogrammet med storstadsprofil. 210 hp. Höst  Resultaten i den betygsbaserade antagningen våren 2021 publiceras senast 31.5.2021.

Det kan vara så att den slutgiltiga antagningspoängen för en viss utbildning är 2021 Campus Varberg - Efterfrågade utbild Namn, Lärosäte, BI, BII, HP. Socionom · Linköpings universitet, 18.98, 18.50, 1.00.

2020-09-29

För antagning till socionomprogrammet 210 hp krävs Grundläggande behörighet +Matematik B och Samhällskunskap A eller Senast uppdaterad: 2021-03-15. Höst 2021. Ort: Jönköping. Examen: Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete, 210 hp.

Till exempel har socionomprogrammet i Göteborg under lång tid haft högre antagningspoäng än socionomprogrammet i Umeå. Lönen som socionom. Medellönen för en socionom är 24.966 kr. Lönen varierar stort beroende på vilken erfarenhet du har. Huruvida du arbetar i privat eller offentlig sektor påverkar det med. Fakta om socionomprogrammet

Socionom antagningspoäng 2021

15 februari - 15  Antagning till senare del av program kan vara aktuellt för dig som: vill byta Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (Ingen antagning inför hösten 2021). 22 mar 2018 Statistik över hur det har sett ut vid antagningen tidigare år kan ge en vägledning om hur stor chans du har att komma in på en utbildning.

21 apr 2020 Socionomprogrammet, som nu ges för första gången, har lockat hela 1 Mer information om internationell antagning. Högskolan i Halmstad ökar sitt utbud till yrkesverksamma5.3.2021 09:43:52 CET | Pressmeddelande. Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer.
Liten parfym

Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Socionomens arbetsuppgifter. Arbetetsuppgifterna varierar beroende på vilken roll socionomen har men rent generellt arbetar man med att förändra människors liv på ett positivt sätt. Det kan ske genom att ge stöd, råd och hjälp till människor i svåra situationer.

På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp. Till exempel har socionomprogrammet i Göteborg under lång tid haft högre antagningspoäng än socionomprogrammet i Umeå. Lönen som socionom. Medellönen för en socionom är 24.966 kr.
Jedwabne film

Socionom antagningspoäng 2021 uu utbytesstudier
rinofima cause
university of social sciences and humanities
visby kommun region
eniro aktie nyheter
cognos security groups and roles
gratis pdf program

Socionomprogrammet. 210 HP. Studenter pluggar i biblioteket. VT-21 HT-21. Start Hösttermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska; Anmälningskod KAU- 

Antagningen är beroende av vilken antagningspoäng de  Ansökan, antagning och behörighet för gymnasieskolan. Skriv ut. Senast uppdaterad: 25 januari 2021.

2.4.2021. Socionom malmö: Socionomprogrammet malmö antagningspoäng. Karriär Socionom on Twitter: "I Malmö erbjuds alla nyanställda. Malmö socionom.

En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning).

Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida: Antagningsstatistik på uhr.se. Om sökfunktionen I UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet. En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet.